Resoluutio ja fyysinen koko

Pikselijoukosta laskettavissa oleva resoluutio ilmoittaa kuinka monta pikseliä on tietyllä matkalla, kun kuvan fyysinen koko on määritetty. Resoluutio ei tarkoita siis kuvan pikselimäärää vaan pikselitiheyttä.

Resoluutiota mitataan usein ppi-arvolla, joka kertoo kuinka monta pikseliä kuvassa on yhden tuuman (2,54 cm) matkalla. Kun resoluutiota verrataan pikselimäärään, voidaan laskea kuvan fyysinen koko, jolla se voidaan esittää tarkkana.

Tulostuksen maksimikoko saadaan laskettua, kun resoluutiona käytetään arvoa 300 dpi. (Tulostettaessa käytetään dpi-arvoa, joka on käytännössä vastaava kuin ppi.) Eli kuvan fyysiseksi kooksi muodostuu pikselimäärä jaettuna resoluutiolla.

Näyttöjen resoluutiot vaihtelevat suuresti, yleensä 72-150 ppi. Kun kuva esitetään näytöllä, kannattaa unohtaa resoluutio ja käyttää vain pikselimääräarvoja. Eri näytöillä näytön resoluutiosta riippuen kuva näkyy hieman erikokoisena. Täyskokoisena esitettäessä jokainen kuvan pikseli vastaa näytöllä näytön pikseliä.Pikselimäärät ja fyysinen koko eri resoluutioilla

Pikselimäärä Resoluutio Fyysinen koko
900x600 300 ppi 7,62x5,08 cm
900x600 150 ppi 15,24x10,16 cm
900x600 75 ppi 30,48x20,32 cm
450x300 300 dpi 3,81x2,54 cm
450x300 150 dpi 7,62x5,08 cm
450x300 75 dpi 15,24x10,16 cm


Huomaa, että resoluution arvo ei vaikuta mitenkään kuvan pikselimäärään. Kuvan pikselimäärä on vakio resoluutiosta huolimatta. Resoluutioksi asetetaan kohteen vaatima arvo, ja silloin tiedetään kuvan maksimikoko kohteessa.

Resoluutio vaikuttaa siis kuvan esittämiskokoon eri kohteissa, ja pikselimäärä yksistään ratkaisee kuvan sisällön yksityiskohtien määrän.Kolme saman kohteen kuvaa, joista vasemmanpuoleisimmassa kuvassa on 400x300 pikseliä, keskimmäisessä 100x75 pikseliä ja oikeanpuoleisimmassa 20x15 pikseliä.

Mitä suuremmaksi kuvaa suurennetaan pikselimäärää muuttamatta, sitä suuremmaksi pikselikoko kasvaa ja kuvasta tulee epätarkempi (pikselöityminen), jos kuvan fyysinen koko pysyy samana. Voimakkaassa suurennoksessa huomataan kuvan koostuvan suurehkoista neliömäisistä pikseleistä.

Jos kuvan pikselimäärä pysyy samana ja resoluutio kaksinkertaistetaan, kuvan fyysinen koko puolittuu ja tiedostokoko pysyy samana. Jos resoluutio kaksinkertaistetaan ja pikselimäärä kasvaa samassa suhteessa, kuvan fyysinen koko kaksinkertaistuu ja kuvan tiedostokoko nelinkertaistuu. Pikselimäärä nelinkertaistuu. Kuvaa pienennettäessä sen pikselimäärä vähenee ja kuvasta häviää informaatiota, ja kuvasta tulee siten epätarkempi.

Jos kuvaa suurennettaessa jokaisesta pikselistä muodostetaan esimerkiksi neljä pikseliä, kasvaa kuvan koko nelinkertaiseksi, mutta se ei silti sisällä enempää yksityiskohtia.

Photoshopissa kuvan kokoasetuksia muutetaan seuraavasti: Kuva > Kuvan koko (Image > Image Size).

Kuvan resoluution olisi aina oltava mahdollisimman optimaalinen kuhunkin käyttökohteeseen. Kuvan koko pitäisi mitoittaa kohteen ja käyttötarkoituksen mukaan ja arvioida minkäkokoista ja -resoluutioista kuvaa tarvitaan.