Pikseli

Pikseli (kuvapiste, Pixel) on digikuvan pienin yksikkö. Jokaisella pikselillä on oma sävyarvo, jonka muodostuminen riippuu valitusta väritilasta. Väritiloja ovat mm. RGB ja CMYK. Väritilan määrittämä värien määrä vaikuttaa siihen, kuinka paljon muistia kulutetaan jokaista pikseliä kohden.

Sähköisessä muodossa olevien kuvien pikselit ovat neliömäisiä, kuten oheisesta suurennetusta kuvasta nähdään.

Seuraava kuva on suurennos yllä olevasta kuvasta.

Mitä enemmän pikseleitä kuva sisältää, sitä enemmän siinä on yksityiskohtia eli tarkkuutta. Suurempi pikselimäärä myös mahdollistaa kuvan esittämisen suurempana verrattuna vähemmän pikseleitä sisältävään kuvaan. Mitä enemmän kuvassa on pikseleitä, sitä suurempikokoinen tiedostokin on.

Jos pikselien määrää verrataan kuvan kokoon, voidaan puhua myös pikselitiheydestä eli resoluutiosta. Tällöin lasketaan esimerkiksi, kuinka monta pikseliä kuvassa on tuumaa kohden. Resoluution avulla voidaan tarkastaa, että kuvassa on riittävä pikselitiheys kohteessa esitetävässä koossa.

Pikselien määrää voidaan vähentää tai kasvattaa, ja toimenpidettä kutsutaan interpoloinniksi. Pikselimäärän vähentäminen vähentää yksityiskohtia. Pikselimärän lisääminen epäterävöittää kuvaa, eikä yksityiskohtien määrä kasva.