Kuvan säätäminen ja manipulointi

Kuvan säätäminen tarkoittaa kuvan säätämistä muun muassa sävyarvojen, kohinan ja terävyyden osalta. Kuvan mikään pikseli ei muuta paikkaa, vaan niiden sävyjä säädetään, jotta kuva näyttäisi sävyiltään mahdollisimman samanlaiselta kuin tilanne oli kuvaushetkellä. Kuvan säätämisessä hyväksytään myös roskien aiheuttamien tahrojen poistaminen, mutta ei suurempia toimenpiteitä.

On huomattava että JPG- ja TIF-kuvia kuvatessa kuvan säätämisen suorittaa kamera. Jos kamerassa on erilaisia kuvaustiloja, kamera säätää kuvaa eri tavoin. Muun muassa kylläisyyden ja valkotasapainon arvot saattavat olla erilaisia verrattuna perusautomatiikalla kuvattuihin kuviin. Eri kameroilla samasta kohteesta otetuista kuvista tulee sävyiltään hiukan erilaiset, koska kameroiden ohjelmistot (ja kuvakennojen laadut) ovat erilaisia.

RAW-kuva on aina säätämätön kuva, joten kuvaaja tekee siihen itse sopivat säädöt, jotta kuva näyttää samanlaiselta kuin millainen tilanne oli kuvaushetkellä. Ilman minkäänlaisia säätöjä RAW-kuva on kontrastiton, se voi olla melko kohinainen, valkotasapaino ei ole ihan oikea jne.


Säätämätön kuva (RAW-kuva).


Säädetty kuva.

Kuvan manipulointi tarkoittaa kuvan osien poistamista, kopioimista ja kuvan osia muista kuvista tuomista. Kuva muuttuu siis erilaiseksi kuin mitä tilanne oli kuvaushetkellä. Yleensä valokuvauskilpailuun ei saa lähettää manipuloituja kuvia.


Manipuloitu kuva. Lintukuva on yhdistetty toiseen lintukuvaan.

Kuvankäsittely tarkoittaa kaikenlaista kuvaan tehtäviä toimenpiteitä - niin säätämistä kuin manipulointiakin.