Interpolointi

Interpoloinnilla tarkoitetaan kuvan pikseleiden määrän muuttamista ja sävyjen uudelleenlaskentaa.

Suurennuksessa eli pikselimäärän lisäämisessa on huomioitava se, että kuvaan ei voida muodostaa lisää yksityiskohtia. Seurauksena kuva muodostuu epäteräväksi.

Pienennys on yleisempi muunnos ja esimerkiksi näytöllä esitettäväksi tarkoitettuja kuvia joudutaan lähes aina pienentämään. Pienennystä tarvitaan varsinkin jos kuva tullaan esittämään siten, että kuvan kukin pikseli esitetään vastaavasti näytön jokaisella pisteellä. Näin esitetään kuvat esimerkiksi Internetissä. Pienennyksessä kuvasta häviää yksityiskohtia, koska ei ole enää niin montaa pikseliä esitämään niitä.

Interpolointi pehmentää kuvaa, joten on suositeltavaa terävöittää kuva aina interpoloinnin jälkeen. Käytä esimerkiksi kuvankäsittelyohjelman Epäterävä maski -suodinta (Unsharp Mask).


Kuvan koko interpoloitu puoleen. Ykistyiskohtien määrä vähenee näin pienessä kuvassa jo merkittävästi.


Alkuperäinen kuva.


Kuvan koko on interpoloitu kaksinkertaiseksi.


Kuvan koko on interpoloitu kolminkertaiseksi.


Kuva, joka sisältää yhtä monta pikseliä kuin ylempi kuva. Tässä kuvassa ei ole interpolointia. Huomaa sävyjen parempi skaala ja suurempi yksityiskohtien määrä. Interpoloinnilla ei voi lisätä yksityiskohtia kuvaan.

Pikselimäärän lisääminen

Kuvaa suurennettaessa lisätään sopivansävyisiä pikseleitä kuvan tiettyjen pikseleiden väleihin. Jos kuvan kokoa kasvatetaan esimerkiksi 25 %, lisätään uusi pikseli joka neljännen pikselin jälkeen.

Uusien pikseleiden sävyt muodostetaan laskennallisesti. Laskentamenetelmiä on muutamia, joista yleisin on Photoshopissa oletuksena oleva Bicubic. Pikselin sävyt lasketaan laskentamenetelmästä riippumatta vierekkäisten pikseleiden sävyjen mukaan. Koska seurauksena on vierekkäisten pikseleiden välisävy, kuvan terävyys heikkenee.

Interpolointi ei kasvata kuvan tarkkuutta, vaikka kuvan pikselimäärä kasvaa, mutta se mahdollistaa kuvan koon saamisen suuremmaksi ilman pisteiden koon suurentamista. Jos kuvan koko kaksinkertaistetaan interpoloimalla, kuvan resoluutio kaksinkertaistuu, mutta kuvan laatu ei parane, koska "oikean värisiä" pikseleitä ei voi keksiä tyhjästä. Kuvan suurentaminen tapahtuu Photoshopissa valitsemalla Kuva > Kuvan koko. Jos pistemäärää (kuvan leveyttä/korkeutta tai resoluutiota) suurennetaan, kuvan tarkkuus ei kuitenkaan parane.

Kuvan suurentaminen kannattaa tehdä kuvankäsittelyohjelmassa esimerkiksi 10 % portain. Tämä siksi, että suuri pikseleiden määrän lisäys kerralla aiheuttaa hyvin monen sävyn luomisen muutaman pisteen sävyn perusteella, jolloin kuvaan tulee enemmän pikseleitä, joiden sävyt ovat hyvin lähellä toisiaan. Jos kuvaa suurennetaan liikaa, seurauksena on epäterävä, lattea ja hiukan sumea kuva.

Pikselimäärän vähentäminen

Kuvaa pienennettäessä osa kuvan pikseleistä poistetaan. Sävyjä muodostetaan myös uudelleen, jotta kuvan olemus säilyy mahdollisimman paljon ennallaan.

Jos kuvaa pienennetään hyvin paljon, voi siitä hävitä niin paljon yksityiskohtia, että kuvan olemus muuttuu olennaisesti tai kuvasta ei saa enää selvää.

Monien digikameroiden kuvat ovat melko suurikokoisia, joten sähköpostia, mallikuvia ja Internetiä varten kuvia joudutaan usein pienentämään. Kameralla kannattaa kuitenkin ottaa aina mahdollisimman tarkka kuva, sillä koskaan ei tiedä, milloin kuvasta tarvittaisiinkin suurempi kuva esimerkiksi tulostusta tai painoa varten.

Tarkkuuden pienentäminen tapahtuu Photoshopissa valitsemalla Kuva > Kuvan koko. Jos pikselimäärää (kuvan leveyttä/korkeutta tai resoluutiota) pienen­netään, pienenee kuvan tarkkuus.

Yleisesti ottaen paras tulos saavutetaan, kun kokoa pienennetään vaiheittain. Sääntönä voidaan pitää, että kuvan kokoa ei pienennetä leveys- tai korkeussuunnassa yli 50 % kerralla, vaan pienemmin portain. Tällä menetelmällä varmistetaan, että jokainen pikseli lasketaan mukaan pienempää kuvaa interpoloitaessa. Muussa tapauksessa pikseleitä saatetaan pienennyksessä ohittaa, mikä voi vähentää kuvan yksityiskohtia.

Kuvan pienentämisessä ei tapahdu pikselöitymistä eli epätasaisten ja karkeiden sävyrajojen muodostumista, mutta kuva menettää yksityiskohtiaan.

Pikseleiden määrän muuttaminen

Kuvankäsittelyohjelman muuntoikkunassa oleva Interpoloi kuva -valinta täytyy olla päällä, jotta interpolointi suoritetaan. Muutoin kuvan ominaisuuksia muutetaan suhteessa keskenään (koko ja resoluutio), ja kuvan pikselimäärä pysyy samana.